15- Мај, Меѓународниот ден на семејството, учениците од IV-2 одд го одбележаа со свои творби, одд наставник Мирфетка Јашароска (е- училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1732215636917856″”][fb_vid id=”1732215636917856″]