Меѓуетничка активност по повод 22 мај-Светски ден на биодиверзитетот

Наставници ментори:
Силвана Урџанис и Назмије Бела (е-училница)


[fb_vid id=”photo_id”:”1738275396311880″”][fb_vid id=”1738275396311880″]