Учениците од IV-1 го одбележуваат празникот Св.Кирил и Методиј со креативни творби и цртежи
(е-училница) одд.наставник Роза Нешова

[fb_vid id=”photo_id”:”1740393229433430″”][fb_vid id=”1740393229433430″]