Учениците од III-1 одд. со креативни цртежи го одбележија 22 Мај- Светски ден на биодоверзитетот под менторство на одделенски наставник Лилјана Стојановска. ООУ,, Живко Брајковски,, Бутел, Скопје (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1740903992715687″”][fb_vid id=”1740903992715687″]