Македонски јазик- Зборови со спротивно значење, одделенски наставник Мирфетка Јашароска ( е- училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1742413692564717″”][fb_vid id=”1742413692564717″]