Роденден во изолација соучениците на еден несекојдневен начин му го честитаат роденденот на своето другарче.
Мирфетка Јашаровска одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1690968481042572″”][fb_vid id=”1690968481042572″]