Поради пандемијата секој на свој начин го одбележа завршувањето на деветто одделение им посакуваме успех во нивното понатамошно образование.

[fb_vid id=”photo_id”:”1763072823832137″”][fb_vid id=”1763072823832137″]