Учениците преку видео-материјал покажаа дека се придржуваат кон насоките за далечинско учење.

[fb_vid id=”photo_id”:”1692610304211723″”][fb_vid id=”1692610304211723″]