Учениците кои се вклучени во проектот за ,,Здрава храна,здрави генерации” поддржан од фондацијата Песталоци,реализираа новогодишна работилница на која од тестенини(макарони,шпагети,фиде….)изработија разновидни украси,лампиони,елки,венци и сл.

[fb_vid id=”photo_id”:”1584223815050373″”][fb_vid id=”1584223815050373″]