Zapoznavanje so platformata za e-twinning, vodena od Marija Varsamis-Simonovska , ambasador za e-twinning vo Makedonija!