Административната служба во нашето училиште ја сочинуваат:

  • Милка Минковска – Благајник -администратор
  • Билјана Глигорова – Секретар
  • Руска Лалчевска – Економ -домаќин