Во тебе учеше дедо, стрико,тато,
во тебе учеше мама, дада, бато,
во тебе учам и јас
за тебе пеам на глас.

Рефрен:
Училиште “Живко Брајковски”
доме втор топол мој
училиште “Живко Брајковски”
горд ученик сум твој

Во тебе научив да пишувам и читам,
да бројам, да сликам, да свирам, да играм
во тебе научив и каков јас
другар да бидам знај.