Учениците од 4-2 одд Јана Узелац, Бојана Спасовска, Евгенија Бошковска и Дарија Рајевска учествуваа на општински натпревар по математика и освоија II и III место и пофалница.

Одд наставник Мирфетка Јашароска.