Доделена II награда на ученикот Филип Патровски на ликовен конкурс во организација на Противпожарен сојуз – Бутел на ниво на Општина Бутел.